Læserbrev om Vejle byråds klage over fredning af Vejle Ådal

Vejle Ådal: Drop den klage, Vejle Byråd

Læserbrev af Jens Kristian Thygesen på vegne af Enhedslisten Vejle i dagens Vejle Amts Folkeblad:

Vejle Ådal er med i top ti over Danmarks smukkeste landskaber. Den er en absolut perle, som skal beskyttes med en fredning.

Allerede i 1984 udpegede den daværende Fredningsstyrelse Vejle Ådal som et af landets større nationale naturområder, der er prioriteret højt, fordi det er et af landets mest storslåede tunneldals-landskaber.

I 2009 fik Danmark en Naturkanon, og her er Vejle Ådal og Vejle Fjord omfattet med den begrundelse, at det er den mest imponerende af de dale, der præger Jyllands østkyst.

Det er derfor beskæmmende at konstatere, at Vejle Byråd har besluttet at klage over den fredningskendelse, der vil blive afsagt seneste 28. marts på baggrund af den foreløbige fredningskendelse, fredningsnævnet allerede har fremsendt til kommunen.

Hvad er der dog sket med Vejle Kommunes så højt besungne grønne profil? Er skaden først sket ved, at der for eksempel er ført store veje gennem ådalen, gravet råstoffer, sat vindmøller op, opført skæmmende byggeri eller plantet udsigtshæmmende juletræer, er det langt mere kompliceret at rette op på, frem for at sikre de store værdier i tide. En fredning er således rettidig omhu nu, mens der er enighed om de store naturværdier.

I stedet for at forlade sig på usikre frivillige aftaler med de mere end 130 lodsejere i området – som kommunen angiveligt foretrækker – vil en fredning give både lodsejere og alle andre, der holder af stedet, en garanti for, at ådalens fantastiske natur og rigdom også kan opleves af kommende generationer.

Kommunens begrundelse for at anke fredningskendelse er bl.a., at kommunen anser de økonomiske omkostninger ved en fredning i form af erstatninger til lodsejerne, fremtidig naturpleje mv er for store i forhold til, hvad der kan opnås ved en fredning.

Det anslås, at der udredes ca. 4 millioner kroner som er statning til lodsejerne. Heraf vil Vejle Kommune skulle udrede mellem 400.000 kr og 1 mio. kr. Desuden vil Vejle Kommune blive pålagt plejeforpligtigelse for de fredede arealer, hvilket forventes at ville koste ca 1 mio. kr. årligt.

Hvad foregår der da i byrøddernes hoveder? En pris på max. 1 mio. kr. i engangsudgift og max. 1 mio. kr. i årlige udgifter må da betegnes som en klatskilling for at fremtidssikre et af landets smukkeste naturlandskaber og den uvurderlige markedsføringi, ådalens herlighedsværdi udgør for Vejle Kommune.

Så lad den klage blive i skrivebordsskuffen eller allerhelst finde sin rette plads i en papirkurv.
Bragt i Vejle Amt Folkeblad 6. februar 2018