Klima i folkeskolen

Indlem klima- og miljøpolitik i folkeskolen

Fantastisk at opleve så mange børn og unge, der går i front i et seriøst ærinde for en vigtig sag, og er opmærksomme på det. Dejligt – men udnyt det!

Klimaorganisationerne skal henvende sig til skolerne – men det er ikke kun eleverne, der skal vejledes – det er også de voksne; heriblandt lærerne. Og det er ikke nok at lave et flot, gennemarbejdet forløb, hvor eleverne deltager med interesse og får lært en masse – adfærden i dagligdagen skal følge med.

 

Eleverne skal f.eks. lære at bruge et kladdehæfte fuldt ud, ikke krølle eller rive ark i stykker, lave papirsflyvere, konstant forlægge det, osv. Gør eleverne bevidste om, at det i hverdagen, adfærden skal ændres – og håndhæv dette! Hvis en elev beder om et nyt hæfte eller stykke papir, fordi det første er overtegnet med tusch-skriblerier, som ikke kan viskes ud, eller er blevet væk eller ødelagt, må eleven tage den helt naturlige konsekvens af dette.

 

Der kan kopieres for mange arbejdsark, så der er overskydende papirer, og disse ark må bruges til andet. Der kan i klasse- og lærerværelset stilles en kasse med kladde- og notatpapir af f.eks. en overskydende dagsorden til møde, et forældrebrev, en gammel opgaveside, mv. Skolerne skal være et godt forbillede.

 

Det kræver også opbakning fra forældrene og værge op ved f.eks. at sørge for, at deres børn har gode blyanter og viskelædere i penalhuset, fremfor blot en masse flotte tuschpenne, og at deres skoletasker ikke bliver fyldt med sammenkrøllede ark, der ryger lige i skraldespanden.

Vi må alle tage ansvar for miljøet og klimaet – og her har folkeskolen en uvurderlig vigtig rolle. Børnene skal have viden, inspiration og vilje – og ikke mindst ansvarsfølelse. Børn og unge kan og vil gerne – det har vi set. Så giv dem redskaberne til at leve en “grøn” hverdag og gør skolerne i Vejle Kommune til grønne, forbilledlige folkeskoler!