Løbeseddel den 4. oktober på Rådhustorvet i Vejle

  I dag stemmer et borgerligt flertal i Byrådet        nej til mere velfærd!

 Det borgerlige flertal med Jens Einar Christensen i spidsen stemmer i dag for et budget, der indeholder forringelser af velfærden.Der bliver givet – men ikke nok til at dække behovet de kommende år.

 279, 5 millioner kroner har byrådet at gøre godt med – under halvdelen (117 mio) skal dække over både den udsultede hjemmepleje, de forsømte folkeskoler, de overfyldte daginstitutioner, den mangelfulde forebyggelse af dårligt arbejdsmiljø blandt de offentlige.

F.eks. bliver der afsat 37,6 millioner kroner til Hærvejsprojektet de næste 3 år. Til sammenligning får peer-to-peer, der er et sundhedsprojekt for vores samfunds allersvageste, ikke én eneste krone tilført næste år.

Vejle kommune afsætter en million kroner hvert år de næste fire år til deres rydning af Vejles kolonihaver. Det samme beløb bliver afsat til klimaområdet – kun i år!

Det borgerlige flertals budgetforslag viser tydeligt, at det ikke er velfærd og medmenneskelighed, der ligger dem mest på sinde.

Kommunekassen er fyldt – men den store gruppe borgere, der er afhængig af velfærd, får levningerne fra det fine kaffebord!

Meld dig ind i Enhedslisten – vi ville stemme imod forringelser, hvis vi kunne!