Renovering af Rådhustorvet – pengene kunne bruges bedre

Læserbrev af Lone Johansen den 18. januar 2019:
Teknisk udvalg behandlede 15. januar sagen om renovering af Rådhustorvet.

I sagsfremstillingen fremgår, at “resultatet skal være et hyggeligt torv med mulighed for ophold og arrangementer. Det skal være en demokratisk plads med den historiske magtposition indbygget i pladsen. Tilgængelighed prioriteres højt. Der skal være udeservering, byrum og sammenhæng med den øvrige gågade. Der skal også gives forslag til beplantning, belysning og kunstneriske elementer.”

For mig er denne beskrivelse det rådhustorv, jeg kender i dag. Og torvet harmonerer oven i købet med stilen i det gamle rådhus.

Nu vil byrådet så bruge 6-6,5 millioner kroner på et nyt rådhustorv.

Det er ganske overflødigt, spild af penge og endnu et prestigeprojekt.

Pengene kunne bruges langt bedre til f.eks. sikring af vores skoleveje, herunder bedre forhold for gående og cyklister.

Den bedste måde at gøre Rådhustorvet mere attraktivt ville være at lukke for gennemgående trafik i Kirkegade.

Bragt på Vejle Amts Folkeblad den 18. januar 2019:
Renovering af Rådhustorvet – pengene kunne bruges bedre (Vafo.dk)