Posthusgrunden Er Visionsløst

NPV: Posthusgrunden er visionsløst

Vi bringer vor tidligere indsigelse mod Posthusgrunden & Godsbanens afvikling fra den 26. juli 2016.

Indsigelse mod lokalplan 1225.

Att.: Vejle kommune

Planafdelingen.

Enhedslisten – de rød/grønne – Vejle afdeling, har følgende indsigelser mod lokalplan 1225.

Vi finder forslaget fuldstændigt visionsløst. Det eneste forslaget tager højde for er: Mere af det samme. Det vil sige flere butikker, flere dyre boliger og endnu en hovsaløsning på byens mangfoldige trafikproblemer.

Planen viser med al tydelighed, at der ikke er/har været borgerinddragelse eller nytænkning fra flertallet af byrådets partier. Byrådsflertallet hat lagt sig fladt ned for et privat firma, som ser muligheder for at tjene nogle lette penge i Vejle. Der gives ikke mulighed for ændringsforslag, men udelukkende ”Take it og leave it”. Derfor vil et leave være eneste mulighed.

Vejle har brug for:

 • Demokratisk borgerinddragelse.

 • Almennyttige boliger.

 • Bevarelse af og renovering af den gamle godsbanebygning.

 • Rekreative områder.

 • Samlet trafikpolitisk løsning.

 • En anderledes vision om, hvad Vejle gerne vil kendes på.

Dermed også sagt at Vejle ikke har brug for:

 • Et byrådsflertal, der lader hånt om demokratiet, og sender et forslag i høring, der reelt ikke kan ændres på. (Tydeligt understreget af bygherre på borgermødet den 13/6)

 • Flere dyre ejerboliger i Vejle midtby.

 • Et arkitekttegnede rekreativt område på 3. sal.

 • En trafikløsning, der blot flytter trafikken en par hundrede meter østpå.

 • Flere detailbutikker.

Den gamle godsbanegård skal bevares og renoveres. Vejle er kendt for andre gamle bygninger, der er smukt renoverede og tjener gode almennyttige formål.

Der vil være mangfoldige muligheder for godsbanebygningen. Cafe/værested, amatørspillested, herberg for hjemløse, møde- og debatlokaler blot for at nævne nogle. Spørg blot byens befolkning.

Lad renoveringen indgå i et meningsfyldt beskæftigelsesprojekt. Lad professionelle håndværkere gå hånd i hånd med (unge) ledige. Udskriv en arkitektkonkurrence. Få gode ideer i en reel høringsrunde.

Vejle har brug for gode almennyttige boliger, der kan betales af en almindelig løn. Vi skal nødigt ende som bl.a. København, hvor politibetjente og sygeplejersker ikke har råd til at bo i byen. Vi har endvidere brug for billige boliger, som folk på kontanthjælp og integrationsydelse kan betale.

Der kunne på selve arealet laves et ”udendørs Økolarie”. Lad fagfolk, skoler, børnehaver, ældre – ja hvem som helst komme med forslag. Igen gode ideer gennem en reel høringsrunde.

Det synes, som al (trafik)planlægning har én forudsætning i Vejle: BILERNE SKAL VÆRE DER.

Vejle Byråd opfordres til at igangsætte en egentlig trafikplanlægning, der tilgodeser miljø og nedbringelse af forurening

Der sikrer gode forhold for handicappede, cyklister og bløde trafikanter i øvrigt.

Der sikrer muligheder for at komme til centrum uden nødvendigvis at have egen bil med helt ind i centrum.

Der sikrer, at den gennemgående trafik ledes uden om byen.

Vi har ikke brug for flere detailbutikker. Man kan ikke gå en tur i byen på noget tidspunkt, uden at se tomme butikker og/eller ophørsudsalg. Vi har heller ikke brug for ”Magasin”. Tænk hvis de fortryder om et par år. Et er jo set før. Så har vi endnu et tomt butikscenter.

Vi opfordrer byrådet til at igangsætte en debat om, hvad vi som by gerne vil være kendte for.

Så kommer visionerne.

Drop lokalplan 1225 og sæt så en demokratisk proces i gang. Byen er motiveret og kreativiteten vil blomstre.

På vegne af Enhedslisten Vejle

Ingelise Hansen

Tidligere kontaktperson