Åbent brev til Vejle Byråd

om mobilitetsplanen: Vis mod
AF: Lone Johansen, Banegårdspladsen 1 A, Vejle, på vegne af Enhedslisten, Vejle
Læserbrev. Publiceret 14. august 2018 kl. 09:25

En kunstner har på det nærmeste sat Vejle på verdenskortet med et synkende hus i Vejle Fjord.
Tænk, om det var Vejle Byråd, der satte Vejle på verdenskortet. Tænk, om Vejle blev kendt som byen, der retter op på den synkende skude. At Vejle bliver byen, der løser trængselsproblemer, lever op til mål om CO2-udledning, laver grønne områder frem for asfalt og parkeringspladser og gør det super attraktivt at lade bilen stå.

Ja, tænk…

Den 15. august skal byrådet tage stilling til Mobilitetsplanen. En plan, der i høringsperioden er blevet til en vision. Størstedelen af visionen går ud på mere af det samme, nemlig at skaffe plads til et voldsomt stigende antal privatbiler gennem nye veje, bredere veje, flere parkeringsmuligheder og accept af, at bilismen fortsat vil stige.

Når planen er gennemført, vil der igen være overfyldt på vejene, og Vejle Kommune er (mindst) 1,3 mia. kr. fattigere.

MEN:
I kan som byråd fortsat nå at tage planen af bordet.

 • I kan i stedet vedtage tiltag, der begrænser CO2-udledningen, reducerer partikelforurening, larm og trængsel.
 • I kan vedtage tiltag, der sikrer, at vi ikke står med de samme trængselsproblemer, når planen er realiseret.
 • I kan vedtage tiltag, der gør den offentlige transport attraktiv (billig, hurtig, nem og pålidelig).
 • I kan vedtage tiltag, der gør det attraktivt ikke at anskaffe bil nummer to eller i det hele taget lade bilen stå.

Som et minimum appellerer vi til byrådet om at afsætte et klækkeligt beløb til projekter og til arbejdet med innovative løsninger – også på trafikområdet.

Det kunne være (listen er kun eksempler):

 • Projekter, der gør det attraktivt at lade bilen stå.
 • Forsøg med førerløse, gratis shuttle-busser.
 • Begrænset bilisme i midtbyen. Ingen gennemgående trafik i midtby og øvrige boligområder.
 • Adfærdsregulerende initiativer.
 • Cykelbibliotek.
 • Rullende fortove eller svævebaner.
 • Inddragelse af borgerne og brugerundersøgelser i lokalområderne.

Det kan nås endnu. Vis mod og kreativ beslutsomhed