Varsling af ekstraordinær generalforsamling Enhedslisten Vejle 9. september 2019 kl. 19

Til medlemmer af Enhedslisten Vejle,
Som i nok har læst i referatet fra bestyrelsesmødet den 19. august 2019, så indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling mandag den 9. september 2019 kl. 19 hos Dansk Metal Vejle, Diget 2, Vejle.
Med udgangspunkt i vore lokale vedtægter 4.7
4.7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
Det skal varsles med 10 dage ifølge punkt 4.7.1
Oven på en god folketingsvalgkamp, så er det en god idé at få flere ind i bestyrelsen. Samarbejdet under valgkampen viste, hvor meget vi kan udrette. Jo flere i bestyrelsen, jo højere aktivitetsniveau kan vi også have lokalt.
Hvis du har lyst, så duk op eller kontakt os.
Der er følgende forslag til dagsorden.
  1. ​Godkendelse af dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i Enhedslisten Vejle mandag den 9. september 2019 kl. 19 hos
    Dansk Metal Vejle, Diget 2, Vejle

  2. Valg af referent & dirigent

  3. valg af ekstra bestyrelsesmedlemmer af Enhedslisten Vejle

  4. Evt​
​Efter generalforsamlingen er der almindeligt medlemsmøde ca. kl. 19:20. Forslag til dagsorden kommer per mail.​
På vegne af Enhedslisten Vejle
Flemming Leer Jakobsen
kontaktperson
vejle@enhedslisten.dk