Så er den her, klimaplanen!

Enhedslisten har i dag præsenteret sin klimaplan: https://enhedslisten.dk/vejen-til-et-groent-danmark

Hovedoverskrifterne er følgende:

  1. Bæredygtig transport til alle!
    Et eller andet må der gøres, for transportsektoren står for cirka 25 procent af Danmarks udledning af drivhusgasser. Vil du vide, hvad der skal gøres, så læs her: https://enhedslisten.dk/baeredygtig-transport-for-alle
  2. Grøn omstilling af energisektoren!
    Selv om vi er kommet et godt stykke, så er det stadig sådan, at fremstillingen af energi står for 1/3 af udledningen af kuldioxid. Hvordan kommer vi videre? Få svaret her: https://enhedslisten.dk/groen-omstilling-af-energisektoren
  3. Fremtidens landbrug!
    Landbruget er også en klimasynder. Cirka 20 procent af vore samlede udledninger kommer fra landbruget. Hvordan får vi bragt udledningerne ned? Læs her: https://enhedslisten.dk/fremtidens-landbru