Arbejdsgivere Tag Ansvar, Læserbrev af Thomas Ammons

Opråb til arbejdsgivere: Vis et menneskeligt ansigt og brug den magt, I har, til at tage ansvar for samfundet

Thomas Ammons, medlem af bestyrelsen Enhedslisten Vejle skrev i et læserbrev fredag den 8. februar 2019:

Det skal kunne betale sig at arbejde, siges der, og det er de fleste vel – inklusiv undertegnede – helt enige i.

Den ledige skal tage ansvar for at finde job, og jobcenteret skal hjælpe (selv om de ikke er pålagt noget krav ovenfra, som de ledige er).

Men hvem er det i sidste ende, der bestemmer, hvem der skal i arbejde?

Det er arbejdsgiverne – i såvel offentligt som privat regi.

Men hvor er deres ansvar for bidrage til beskæftigelse?

Den er ikke-eksisterende!

Uanset hvor mange ansøgninger (uopfordrede som opfordrede), og uanset hvor mange henvendelser fra ledige, deres fagforeninger eller jobkonsulenter får, er det udelukkende arbejdsgiveren, der har det afgørende ord.

Selvfølgelig! Sådan er det jo, som Margrethe Vestager i sin storhedstid i Danmark slyngede ud og dermed undgik at rette sit fokus på de lediges forskelligartede problemer.

Dette fokus (eller mangel på samme) rummer flere spørgsmål, som I årtier har været ubesvarede:

Hvordan skal en arbejdsgiver kunne bedømme en person ud fra dette eksamensagtige koncept med først en skriftlig aflevering (ansøgning) og derefter – hvis det er en god, smart ansøgning – en mundtlig prøve (jobsamtale)?

Hvorfor vælger arbejdsgiverne oftest en person, der er i beskæftigelse i forvejen, frem for en person, der har været ledig længe, selv om de to personer har samme uddannelse og lige flotte CV’er?

Og hvorfor skal der spildes tid og penge på at opslå en stilling, som enten er besat på forhånd, eller som kunne besættes af en dygtig, vellidt vikar – eller som kunne besættes gennem et samarbejde med fagforeningerne eller jobcentret?

En ansøger ved en jobsamtale er ofte mere eller mindre nervøs (især hvis faren for at miste dagpengeretten sidder i baghovedet under samtalen), hvilket måske ikke tæller i personens favør i et job som f.eks. sælger, advokat, lærer eller journalist, selv om personen er lige så dygtig til hvervet som mange andre.

Kære arbejdsgivere: Drop dog denne ressourcekrævende ansættelsesprocedure, henvend jer til fagforeningen eller jobcentret, og giv denne person jobbet, så vedkommende får en ærlig chance for at vise sit værd!

Eller lad en tilknyttet vikar, der er faldet godt til i virksomheden, få stillingen, i stedet for at sende vedkommende tilbage til jobræset!

Kort sagt: Vis et menneskeligt ansigt og brug den magt, I har, til at tage ansvar for samfundet!

Bragt i både den trykte & online udave af Vejle Amts Folkeblad her:
Opråb til arbejdsgivere: Vis et menneskeligt ansigt og brug den magt, I har, til at tage ansvar for samfundet (Vafo.dk)