Mobilitetsplan: Tunneller

Enhedslisten er først og fremmest imod, at kommunens “Mobilitetsplan 2018-2030” ikke gør noget for at begrænse trafikken i midtbyen til gavn for miljøet og beboerne.

Enhedslistens plan skåner naturen, kræver ingen bro og bygger på en langt mere bynær ringvej end byrådets forslag. Vi vil bore os ud af de trængselsproblemer, som kun bliver større på de vejlensiske veje i de kommende år.

Enhedslisten er enige i, at det er nødvendigt med en omfartsvej. Men kommunen vil blot gøre byens eksisterende veje bredere og forvandle byen til ét stort vejarbejde mange år frem. De vil klemme flere biler ind på de samme veje og fordoble CO2-udslippet, vi vil sende al gennemkørende trafik i Vejle midtby ned i tunneller og skabe en bynær ringvej under jorden.

Kræver fire tunneller
I stedet for at forlænge den nyanlagte vej fra genbrugspladsen op gennem skoven til Uhrhøj vil Enhedslisten have vejen lagt i tunnel, der graves ind i skrænten i forlængelse af vejen. Tunnelprojektet kræver, at der bores tunneller i fire forskellige sektioner, som tilsluttes det eksisterende vejnet via rundkørsler på Vardevej, Jellingvej, Grejsdalsvej, Horsensvej og Tirsbæk Strandvej. Det kræver i alt 3,1 kilometer lange tunneller i jorden under Uhrhøj og Lille Grunden. Trafikken føres i hver sin retning i to sideløbende rør.

Det er sund fornuft at trække trafikken væk fra byen. Tunnellerne kan laves på to år, idet en tunnelbore-maskine graver 15 meter tunnel i døgnet, og det er intet problem at bore tunneller under beboelse. Se bare på metroen i København.

Kommunen skønner, at gennemsnitligt 19 procent af trafikken på byens indfaldsveje er gennemgående. På disse veje kører gennemsnitligt 100.000 biler i døgnet. Dermed kører mindst 20.000 biler gennem Vejle midtby uden et ærinde.

Flytte p-huse ud af midtby
Enhedslisten vil ikke gøre midtbyen helt bilfri, men antallet af biler skal ned. Vi påtænker at flytte midtbyens p-huse og parkeringspladser ud til ringvejen, hvor folk med ærinde i byen kan parkere og tage gratis shuttlebusser ned i byen. P-pladser i byen er lig med biler i byen, og det duer ikke. Til gengæld foreslår vi et underjordisk p-hus på Kirketorvet reserveret til el-biler.

Kommunens mobilitetsplan berører kun Vejle og lader resten af kommunen i stikken. Enhedslisten vil også sikre alle skolevejene i hele kommunen, så børnene selv kan cykle i skole i stedet for at blive kørt. Enhedslistens forslag rummer desuden en række andre tiltag, som en letbane direkte til Billund langs Bredstenvej og en letbane mellem Vejle og Egtved.