Victoria Velásquez i Esbjerg

Oplæg om Prekariatet – løsarbejder.

De faste ansættelser bliver færre og færre. Stadig flere bliver løst ansatte, og det giver en stadig større usikkerhed blandt folk som er udenfor en ansættelse.

Der er en stor og hastigt voksende gruppe af mennesker, der arbejder og lever under meget usikre arbejdsvilkår – dvs. f.eks. at der er skiftende og korte ansættelser, uden pension, uden overenskomst-mæssig løn og uden stabil indkomst og helt uden social beskyttelse.

Som økonomiprofessorer Guy Standing udtrykker sig:

”Alt for mange job er midlertidige, og usikkerheden spreder sig. En ny klasse, prekariatet, vokser frem, men en modreaktion er på vej…”

Og mange er allerede ramt direkte f.eks. ved at man ikke kan finde et fast job, et fuldtids job og en an-sættelse med kontrakt, med pension mv., og andre – der er i job – er ramt på den måde, at man – nogle gange dagligt – går og håber på, at man ikke pludselig ryger ud af arbejdsmarkedet – fra det ene øjeblik til det andet.

Så alt i alt kan man vel med rette sige, at næsten ALLE på hele arbejdsmarkedet er utrygge/bange, og tænker: ”Hvornår bliver det min tur?”