Delegeretmøde 12. august 2019

Husk Delegeretmøde for medlemmer af Enhedslisten Vejle kl. 19 hos Dansk Metal Vejle, Diget 2, Vejle

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af sidste referat fra medlemsmødet den 11. juni 2019

3. Valg af delegerede & 1 suppleant til årsmødet 2019 5.-6. oktober 2019.
Enhedslisten Vejle har 3 delegerede & 1 suppleant.

Find forslag til årsmødet 2019 her: http://org.enhedslisten.dk/aam19

4. Forslag fra mobilitetsgruppen om Togfonden.

Stillingtagen til afdelingens holdning til tunnel under Vejle fjord.

Afdelingens holdning til om alle tog fortsat skal stoppe på Vejle station?

Billundbanen eller letbane.

Samarbejde med øvrige afdelinger i Trekantsområdet om overordnet trafikplanlægning?

5. Evt

6. Næste medlemsmøde

På vegne af Afdelingen

Flemming Leer Jakobsen
Mobil 20 188 264