Bristede Illusioner Solceller på tage i Vejle

Bristede illusioner om solceller på tage i Vejle

Så forsvandt endnu en illusion om Vejle som Danmarks foregangskommune nummer 1 i den grønne omstilling.

Det skete, da kommunens tekniske udvalg for et par dage siden besluttede at afvise et boligselskabs ønske om at opsætte solceller på tagene af en række boligblokke i midtbyen.

Begrundelsen er, at en lokalplan fastsætter æstetiske bestemmelser om udseende af bygninger i midtbyen.
Solceller på tagene nævnes dog ikke.
Det ser i forvaltningens og politikernes øjne åbenbart ikke pænt ud med sorte solceller på røde tage, selv om cellerne ikke kan ses fra gadeplan! Politikerne tager det åbenbart for givet, at også folk, der færdes og bor på bakkerne omkring Vejle vil opfatte udsigten over byen til solceller på tagene i midtbyen som en øjenbæ.

Nu står det jo næppe ristet i runer, at solceller er grimme. Man kunne jo også gøre det modsatte synspunkt gældende, at befolkningen tværtimod – i en tid hvor klimaet er højest på den politiske dagsorden – ville opfatte solcellerne som et klart signal fra kommunen om, at den mener det alvorligt med den grønne omstilling og vil intensivere kampen for at blive Danmarks grønne kommune nummer 1.

Men nej, sådan skal det åbenbart ikke være, og det beskæmmende ved det er jo, at det ikke er første gang, kommunen siger nej til det grønne. Først var det mobilitetsplanen, der blev til en visionsløs trafikplan med det formål at fylde den i forvejen trafikbelastede bykerne op med flere biler, mere støj og forurening, og mere ødelæggelse af bynær natur. Så var det det rungende nej til fredningen af den i Danmark helt unikke natur i Vejle Ådal, og mens græsset gror, dør Vejle Fjord – og sådan kunne man blive ved. Desuden sagde Byrådet for nylig nej, til at klimavurdere egne beslutninger.

Alle de pæne ord er gode nok, men når det kommer til konkrete handlinger vendes tommelfingeren nedad.

Nu må kommunen tage skeen i den anden hånd. En revision af lokalplanen for midbyen kan ændres på få dage, så solcellerne kan komme på plads. Og mens kommunen er ved det, så træf beslutningen om at sætte solceller på tagene af samtlige kommunale institutioner og bygninger.

Se det ville sætte Vejle på ikke alene Danmarkskortet, men på Verdenskortet, som kommunen, der tager Parisaftalen alvorligt og går forrest i klimakampen. Et bedre brand kan en kommune ikke ønske sig.

Jens K. Thygesen
Medlem af  Enhedslisten, Vejle.

Bragt i Vejle Amts Folkeblad den 15. april 2019