Mobilitetsplan: Læserbrev

Vejles mobilitetsplan er helt uden visioner

Vejle Kommune har via konsulentfirmaet Rambøll fået udarbejdet en mobilitetsplan for trafikken i Vejle 2018-2030. Planen er til høring frem til 24. maj. Der er planlagt ét (!) borgermøde 14. maj.

I Enhedslisten, Vejle afdeling, har vi gennemgået planen, og lad det være sagt med det samme: Enhedslisten finder ikke planen egnet til at træffe beslutninger ud fra. Planen er helt uden visioner og lever ikke op til et minimum af de krav, vi kan forvente af en plan til imødegåelse af fremtidens udfordringer på mobilitets-, miljø- og energiområdet.

Det er en ommer.

I Vejle kommunes mobilitetsplan lyder målet:

“Mobilitetsplanens formål er at udvikle og nytænke infrastrukturen, så den understøtter udviklingen og væksten. Den skal være på forkant og påvirke borgernes transportvaner med nye attraktive mobilitetstilbud.”

Derefter følger 30 sider med mere af det, vi allerede har. Alt det, som skaber trængsel, luftforurening og i det hele taget et ikke-gunstigt miljø.

Hovedpunkterne er:

  • Accept af et stigende antal biler, der skal være plads til.
  • Bredere veje.
  • Flere P-huse i midtbyen.
  • Minimal investering i kollektiv trafik.

Ingen konkrete tiltag, der minder om nytænkning. Tallene viser det – på trods af mange pæne ord i planen – med al ønskelig tydelighed:

Af de skønnede 1.139 milliarder kroner, der er afsat til planen, bruges 30 millioner kroner eller cirka 2,6 procent til den kollektive trafik. Vel at mærke ikke en investering i kollektiv trafik, men nogle mindre løsninger for den allerede eksisterende (og mangelfulde) kollektive trafik.

Der beregnes 87,4 millioner til forbedring af stier til cykler og gående. Eller cirka 7,7 procent.

Det vil med andre ord sige, at cirka 90 procent bruges til investeringer til gavn for og styrkelse af privatbilismen.

Der er afsat 0 kroner til investeringer i nye transporttrends, selvom dette dog er nævnt.

En mobilitetsplan, der kun ser frem til 2030 er alt for kortsigtet. Vi må se langt ud over 2030, ellers står vi med de samme og større problemer til den tid, som vi så kan opfinde nye lappeløsninger til.

Hvis vi ikke tager radikale, langsigtede skridt til at ændre udviklingen og blot accepterer et stigende antal privatbiler, vil trængselsproblemerne være de samme i 2030.

Vejle Kommune vil ikke leve op til målene om at være CO2-neutral i 2050.

Vejle er desuden – via sin status som resiliensby – forpligtet til i fællesskab at udvikle og dele nye løsninger på det 21. århundredes store samfundsudfordringer.

Mobilitetsplanen savner i den grad visioner, nytænkning og borgerinddragelse.

Der må udvikles alternative, attraktive løsninger til begrænsning af privatbilismen.

Den forsømte kollektive trafik skal udbygges med seriøse investeringer.

Vejle Kommune kan ikke leve med fortsat vækst i antallet af biler.

Enhedslisten er i gang med at udarbejde konkrete forslag, der tager højde for dette.

 

  Lone Johansen, medlem af Enhedslisten Vejle.